เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1)1721 ก.ค. 63
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น.นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชุม ร่วมกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 633 ก.พ. 63
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/25621010 ธ.ค. 62
4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์องค์บริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมประจำเดือน เรื่อง (1).พิธีรับพระราชทาน2134 ธ.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2)1019 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2562106 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/256287 มี.ค. 62
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด174 ก.ย. 61
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562121 ก.พ. 61
แต่งตั้งผู้รักษาความปลอดภัยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล244 ก.ย. 60
การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25592213 ธ.ค. 59
ติดประกาศรายงานประชุมสภา อบต. ที่ผ่านการรับรองแล้ว241 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB