เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น.นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชุม ร่วมกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 453 ก.พ. 63
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด94 ก.ย. 61
แต่งตั้งผู้รักษาความปลอดภัยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล114 ก.ย. 60
การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25591113 ธ.ค. 59
ติดประกาศรายงานประชุมสภา อบต. ที่ผ่านการรับรองแล้ว131 พ.ย. 59
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB