เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน

แชร์

ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริการส่วนตำบลภูน้ำหยด ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดต่อไป

ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/qSQzoMR4p88Lrr1U7 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB