เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลภูน้ำหยด โดยมีนางจินดา เอี่ยมเทศ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อพนักงานและผู้เข้าร่วมชมโครงการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB