เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา1819 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตฯ1111 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น174 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 25632921 ก.ค. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด1795 พ.ค. 63
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จัดกิจกรรม Big cleaning day สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2563 เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณสำ5718 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เนื่องจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีร่วมกับกาชาติวิเชียรบุรีออกรับบริจาคโลหิต ณ อบต.ภูน้ำหยด ในวันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนชาวตำบลภูน้ำหยดและพื้นที่ข้างเคียงออกมารับบริจาคร่วมกั8812 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "กิจกรรมเดิน-วิ่ง ใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ 240 ล้านปี ภูน้ำหยด ครั้งที่ 1" ในวันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563 เวลา 05.00- 08.00 น. 16431 ม.ค. 63
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เข8518 ม.ค. 63
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล รักาาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตพบลภูน้ำหยด และนายประจวบ นาคนิยม ประธานสภา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ภูน้ำหยด พานักศึกษาจ6917 ม.ค. 63
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 15 บ้านวังลึง โดยมีหัวส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี7814 ม.ค. 63
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทั้ง 16 หมู่ พร้อมด้วยหน่วยงาน กศน. จัดกิจกรรมวันเด14011 ม.ค. 63
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ภูน้ำหยด222 ม.ค. 63
ตั้งด่าน 7 วันอันตราย1612 ม.ค. 63
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ10420 ธ.ค. 62
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยท่านจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือ จัดเดิน-วิ่ง วันแห่งความรัก ณ ภูน้ำหยด ครั้งที่ 1โดยหาข้อสรุปร่วมกัน15319 ธ.ค. 62
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นำโดยท่านจุตรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ท่าน พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ท่านผู้กำก7418 ธ.ค. 62
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกด็อยซ์ อัครเดช ทองใจสด ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูน้ำหยด รุ่นที่ 1 ปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำ14317 ธ.ค. 62
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25621056 ธ.ค. 62
ช่วยภัยแล้ง2773 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB