เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน3217 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ 2563161 มิ.ย. 63
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด1325 พ.ค. 63
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จัดกิจกรรม Big cleaning day สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2563 เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณสำ4318 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เนื่องจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีร่วมกับกาชาติวิเชียรบุรีออกรับบริจาคโลหิต ณ อบต.ภูน้ำหยด ในวันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนชาวตำบลภูน้ำหยดและพื้นที่ข้างเคียงออกมารับบริจาคร่วมกั6312 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "กิจกรรมเดิน-วิ่ง ใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ 240 ล้านปี ภูน้ำหยด ครั้งที่ 1" ในวันอาทิตย์ 22 มีนาคม 2563 เวลา 05.00- 08.00 น. 13631 ม.ค. 63
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เข7118 ม.ค. 63
ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ8917 ม.ค. 63
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล รักาาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตพบลภูน้ำหยด และนายประจวบ นาคนิยม ประธานสภา พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ภูน้ำหยด พานักศึกษาจ5217 ม.ค. 63
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธาน พิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 15 บ้านวังลึง โดยมีหัวส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี5114 ม.ค. 63
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทั้ง 16 หมู่ พร้อมด้วยหน่วยงาน กศน. จัดกิจกรรมวันเด11211 ม.ค. 63
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ภูน้ำหยด102 ม.ค. 63
ตั้งด่าน 7 วันอันตราย1312 ม.ค. 63
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ8220 ธ.ค. 62
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยท่านจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือ จัดเดิน-วิ่ง วันแห่งความรัก ณ ภูน้ำหยด ครั้งที่ 1โดยหาข้อสรุปร่วมกัน12219 ธ.ค. 62
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นำโดยท่านจุตรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ท่าน พ.ต.อ.รณฤทธิ์ สุธาพจน์ ท่านผู้กำก6518 ธ.ค. 62
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกด็อยซ์ อัครเดช ทองใจสด ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูน้ำหยด รุ่นที่ 1 ปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำ11617 ธ.ค. 62
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562886 ธ.ค. 62
ช่วยภัยแล้ง2323 ธ.ค. 62
กิจกรรมกีฬาภูน้ำหยดต้านยาเสพติด36 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB