เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ9 อบต.ภูน้ำหยด119
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น118
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2563110
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563110
รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย418
ยุทธศาสตร์ แผน5 ปี036

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB