เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 368 รายการ538 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลุกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านซับม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3117 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านรวมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2417 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11302 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง322 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กทึบ แบบ ๒ บาน) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2429 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2729 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริการ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2128 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2220 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3919 พ.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนเมษายน 2563207 พ.ค. 63
ราคากลางขุดลอกคลองหมู่ที่ 102920 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางขุดลอกคลองหมู่ที่ 63120 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๐ กลุ่มชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8720 เม.ย. 63
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 133117 เม.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมีนาคม 2563143 เม.ย. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 2563152 มี.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 2563173 ก.พ. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562192 ม.ค. 63
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนตุลาคม 2562191 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB