เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 256318
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนเมษายน 2563113
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนมีนาคม 2563112
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนกุมภาพันธ์ 2563111
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนมกราคม 2563112
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562113
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562115
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนตุลาคม 2562112

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB