เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ( เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563123
แบบฟอร์มยืมทรัพย์สิน อบต. ภูน้ำหยด119
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น120
แบบคำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด120
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562129
มาตรฐานการให้บริการประชาชน125
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์116
คู่มือประชาชน152

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB