เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,770 ครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 20 สาย
บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน 10 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 40 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 75 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 84 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง
ขุดลอกคลอง จำนวน 16 แห่ง0.01s. 0.50MB